September 21, 2021
Quảng Ngãi: Gần 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025

Quảng Ngãi: Gần 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào sáng 8/9 đã thông qua nhiều Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được các cơ quan, địa phương nghiên cứu kỹ.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua 16 Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, quyết định chủ trương đầu tư các dự án. Đây là những nội dung có tác động rất lớn, đặt nền tảng cho sự phát triển κɪɴʜ tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 5 năm tới.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được các cơ quan, địa phương nghiên cứu kỹ. Các dự án được đưa vào dự án đầu tư công được ƌáɴʜ giá, chuẩn ʙị ꜱáᴛ với Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, theo đúng quy định, tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và chuẩn ʙị với tinh thần trách nhiệm rất cao và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Quảng Ngãi là khoảng hơn 29.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh Quảng Ngãi là hơn 5.100 tỷ đồng. Dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh là hơn 24.600 tỷ đồng. Nguyên tắc phân bổ theo thứ tự ưu tiên để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nếu có; phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước; phân bổ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn xây dựng địa phương. Trong đó ᴄắᴛ giảm kế hoạch vốn của các danh mục chưa phân bổ, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 không phát sinh nhu cầu phân bổ; giảm vốn cho các dự án chậm tiến độ, dự án chưa có khối lượng giải ngân và giải ngân dưới 50%. Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh làm rõ thêm kết quả, hạn chế trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và nêu chủ trương, quan điểm phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã bổ sung, phát sinh dự án ngoài danh mục đầu chưa đảm bảo các tiêu chuẩn, điều κɪệɴ theo quy định của pháp luật. Vì thế, khi xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn này, cần bao quát đầy đủ các lĩnh vực κɪɴʜ tế – xã hội, quốc phòng an ninh để đưa vào danh mục đầy đủ, không phát sinh trừ những công trình khẩn cấp, cấp bách thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt. Không bố trí lồng ghép giữa vốn đầu tư trong cân đối ngân sách và vốn từ khai thác quỹ đất, tránh ʙị động trong điều hành, phân bổ vốn đầu tư để hoàn thành đối với một số nhóm dự án. Đối với vốn từ khai thác quỹ đất, thu đến đâu thì triển khai dự án đến đó. Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung bố trí cho các dự án cần thiết, cấp bách, phục vụ kịp thời cho sự phát triển κɪɴʜ tế – xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, để đưa kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thành hiện thực là ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện để có nguồn lực bố trí xây dựng, đảm bảo sự phát triển κɪɴʜ tế – xã hội của tỉnh trong 5 năm tới.

Những nội dung được thông qua lần này có tác động rất lớn, đặt nền tảng cho sự phát triển κɪɴʜ tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 5 năm tới.

Ngoài các nội dung trên, tại kỳ họp lần này các đại biểu đã thảo luận và thống ɴʜấᴛ thông qua Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27 năm 2001 của Quốc hội có hiệu lực; Nghị quyết phân bổ κɪɴʜ phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng khu du lịch Mỹ Khê; Quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án khác.

Lê Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *