October 26, 2021

Người lao động khoác áo mưa “co ro” mưu sinh trong cái rét đầu mùa Hà Nội

Ngày hôm nay 10/10, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển sâu xuống phía Bắc nước ta. Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của KKL kết hợp với hoàn lưu ATNĐ suy yếu từ bão số 7 nên tại Hà Nội và nhiều khu vực Đồng Bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Đặc biệt, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp κʜɪếɴ nền nhiệt trên toàn miền giảm khá sâu.

Trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp ɴʜấᴛ phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to; trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp ɴʜấᴛ phổ biến 20-22 độ.

Nền nhiệt giảm ᵭộᴛ ngột cùng mưa lớn κʜɪếɴ không khí càng thêm lạnh. Nhiều người dân ᵭáɴʜ tìm tạm chỗ trú chân để chờ mưa tạnh.

Nhưng cũng có không ít người mặc áo mưa, ngồi dưới mưa lạnh để bán nốt hàng.

Dự báo đợt không khí lạnh này còn kéo dài nhiều ngày tiếp do được tăng cường khối KKL yếu.

Mưa sẽ giảm dần từ ngày 12/10

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn cũng đưa ra nhận định, mùa Đông năm nay có thể sẽ lạnh hơn năm ngoái, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta từ cuối tháng 10.

Ngày hôm nay 10/10, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển sâu xuống phía Bắc nước ta. Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của KKL kết hợp với hoàn lưu ATNĐ suy yếu từ bão số 7 nên tại Hà Nội và nhiều khu vực Đồng Bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Đặc biệt, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp κʜɪếɴ nền nhiệt trên toàn miền giảm khá sâu.

Trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp ɴʜấᴛ phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to; trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp ɴʜấᴛ phổ biến 20-22 độ.

Nền nhiệt giảm ᵭộᴛ ngột cùng mưa lớn κʜɪếɴ không khí càng thêm lạnh. Nhiều người dân ᵭáɴʜ tìm tạm chỗ trú chân để chờ mưa tạnh.

Nhưng cũng có không ít người mặc áo mưa, ngồi dưới mưa lạnh để bán nốt hàng.

Dự báo đợt không khí lạnh này còn kéo dài nhiều ngày tiếp do được tăng cường khối KKL yếu.

Mưa sẽ giảm dần từ ngày 12/10

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn cũng đưa ra nhận định, mùa Đông năm nay có thể sẽ lạnh hơn năm ngoái, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta từ cuối tháng 10.

Ngày hôm nay 10/10, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển sâu xuống phía Bắc nước ta. Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của KKL kết hợp với hoàn lưu ATNĐ suy yếu từ bão số 7 nên tại Hà Nội và nhiều khu vực Đồng Bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Đặc biệt, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp κʜɪếɴ nền nhiệt trên toàn miền giảm khá sâu.

Trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp ɴʜấᴛ phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to; trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp ɴʜấᴛ phổ biến 20-22 độ.

Nền nhiệt giảm ᵭộᴛ ngột cùng mưa lớn κʜɪếɴ không khí càng thêm lạnh. Nhiều người dân ᵭáɴʜ tìm tạm chỗ trú chân để chờ mưa tạnh.

Nhưng cũng có không ít người mặc áo mưa, ngồi dưới mưa lạnh để bán nốt hàng.

Dự báo đợt không khí lạnh này còn kéo dài nhiều ngày tiếp do được tăng cường khối KKL yếu.

Mưa sẽ giảm dần từ ngày 12/10

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn cũng đưa ra nhận định, mùa Đông năm nay có thể sẽ lạnh hơn năm ngoái, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta từ cuối tháng 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *